Cáp 2G, 3G, 4G, 5G, 7G, 12G, 15G, 20G X 0.5 mm2, 0.75 mm2, 1.0 mm2, 1.5 mm2, 1.75 mm2, 2.0 mm2, 4.0 mm2

  • Mã sản phẩm: 092316

  • Còn trong kho

  • Liên hệ

Từ khóa: Elect materials