Dây điện màu 2.5 mm2, 4 mm2, 6mm2, 8mm2, 10mm2, 16 mm2, 20 mm2, 25 mm2, 30 mm2

  • Mã sản phẩm: 092316

  • Còn trong kho

  • Liên hệ

Từ khóa: Elect materials