Mạch nạp ISP USBasp

  • Mã sản phẩm: USBasp

  • Còn trong kho

  • 45,000đ

Mạch nạp cho chip AVR theo chuẩn nạp ISP, sử dụng chương trình nạp eXtreme Burner. - Mạch nạp hổ trợ các dòng chip 89, hầu hết các dòng AVR. - Chương trình nạp kết nối cổng USB, hổ trợ Windows ( cả Windows 8.1), Mac OS X, Linux. - Tốc độ nạp tối

Thông tin sản phẩm

Đặc tính sản phẩm:

Mạch nạp cho chip AVR theo chuẩn nạp ISP, sử dụng chương trình nạp eXtreme Burner.

- Mạch nạp hổ trợ các dòng chip 89, hầu hết các dòng AVR.

- Chương trình nạp kết nối cổng USB, hổ trợ Windows ( cả Windows 8.1), Mac OS X, Linux.

- Tốc độ nạp tối đa 5KB/s

- Chuẩn kết nối ISP 10 pin.

Nạp chương trình cho chip AVR từ máy tính thông qua cổng USB theo chuẩn nạp ISP.